ES paramos projektai

UAB „Rekomendacijos verslui“ investicijos į e. komercijos diegimą

UAB „Rekomendacijos verslui“ pradėjo įgyvendinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ projektą UAB „Rekomendacijos verslui“ investicijos į e. komercijos diegimą“, bendrai finansuojamą Europos sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Siekiant padidinti įmonės konkurencingumą nuspręsta investuoti į šį e. komercijos modelio diegimo projektą, kuris sudarys sąlygas klientams užsakyti, valdyti paslaugas, už jas atsiskaityti per klientų savitarnos ir el. prekybos sprendinį. ES investicijos yra labai reikšmingos skatinant informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimą įmonėje. Dėka ES paramos projektas bus įgyvendintas per trumpesnį laikotarpį ir didesne apimtimi, o tai neabejotinai prisidės prie didesnio įmonės apyvartos didėjimo.


Projekto biudžetas – 46 703,20 EUR. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma sudaro 35 027,40 EUR.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto trukmė – 2022-02-13 iki 2023-02-03.

UAB "Rekomendacijos verslui" teikia tinklaveikos rinkodaros paslaugas.