Informacija dėl fizinių BNI susitikimų

ATMINTINĖ DĖL DALYVAVIMO BNI SUSITIKIMUOSE EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS DĖL COVID-19 PANDEMIJOS METU

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė leidžia organizuoti asmenų susibūrimus ir renginius. Vis tik išlieka tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tiek Pasaulinės sveikatos organizacijos numatyti ribojimai bei rekomendacijos. 

Tarptautinė verslo ryšių ir rekomendacijų organizacija (BNI), pradedant veikti fiziniams susitikimams (tiek individualiems, tiek komandų susitikimams, tiek atskirų skyrių susitikimams) taikomos žemiau išvardintos rekomendacijos.

Komandų, skyrių ir individualiuose susitikimuose:

 1. Pagal poreikį rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
 2. Tiek uždaroje, tiek atviroje erdvėje vykstančiuose renginiuose dalyvių skaičius neribojamas. Maitinimas renginiuose organizuojamas tam skirtose vietose, ne mažiau nei 2 metrų, atstumą tarp staliukų ar asmenų grupių. Uždaroje erdvėje asmenims reikia dėvėti veido kaukę.
 3. Individualiems susitikimams stengtis rinktis vietas, kuriose būtų kuo mažiau asmenų, pvz. biurų patalpas, kuriose įrengti individualūs susitikimų kambariai. 
 4. Reguliariai plautis rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu.
 5. Jei pastebima, kad renginio vietoje (kai susitikimas organizuojamas viešoje vietoje ir renginio organizatorius nėra patalpų nuomininkas ar savininkas, pvz. restorane) nėra rankų dezinfekavimo priemonių, pasirūpinti, kad prie įėjimo į susitikimo patalpą, aiškiai matomoje vietoje būtų padėtos rankų dezinfekavimo priemonės.
 6. Jei susitikimas tęsiasi ilgiau, kaip valandą laiko, stengtis bent kartą per valandą vėdinti patalpas darant trumpas pertraukėles susitikimo metu.
 7. Čiaudint ar kosint užsidengti burną ir nosį vidine alkūnės puse.
 8. Į susitikimą neįleisti asmenų, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (karščiavimas, sloga, čiaudulys, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).
 9. Nevykti į susitikimą asmenims, esantiems rizikos grupėje ar sergantiems ūmių kvėpavimo takų ligomis.
 10. Susitikimo dalyviams, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), nurodyti nedelsiant palikti susitikimo vietą ir rekomenduoti konsultuosi su Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai.
 11. Gavus informaciją, kad susitikimo dalyviui nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), apie tai būtų informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją. 

Tarptautinė verslo ryšių ir rekomendacijų organizacija (BNI) įgyvendindama visas tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tiek Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas dėti visas pastangas užtikrinant saugias ir sveikatas sąlygas susitikimų metu, neatsako už atskirų susitikimo dalyvių neatsakingą ir nerūpestingą elgesį ir šių rekomendacijų nesilaikymą.

Visais atvejais, prašome išlikti atsakingais, saugoti save ir aplinkinius. Pasireiškus bet kokiems COVID-19 viruso simptomams ar viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiams (karščiavimui, slogai, kosuliui, pasunkėjusiam kvėpavimui) primygtinai rekomenduojame nevykti į jokius susitikimus, izoliuotis namuose ir konsultuotis su savo šeimos gydytoju ir/ar Karštąja koronaviruso linija telefonu 1808. 

 

RIZIKOS PRIPAŽINIMAS IR PRISIĖMIMAS

Naujasis koronavirusas, COVID-19, Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas pasauline pandemija. Tarptautinė verslo ryšių ir rekomendacijų organizacija (BNI), nors ir ėmėsi reikiamų priemonių, kad būtų sumažinta COVID-19 perdavimo rizika BNI skyrių susirinkimuose, visgi negali užtikrinti, jog Jums nekils grėsmė, neužsikrėsite ir vėliau neplatinsite COVID-19 dėl to, kad dalyvavote BNI skyrių susirinkimuose. Neįmanoma užtikrinti, kad ši liga nepasireikš. Todėl nusprendę dalyvauti BNI skyriaus susirinkime, galite padidinti savo riziką užsikrėsti ir vėliau platinti COVID-19.

Dėl minėtos priežasties dalyvaudami BNI susitikime sutinkate:  

Patvirtinu, kad tai mano asmeninis ir savanoriškas sprendimas asmeniškai dalyvauti skyrių susirinkimuose. Patvirtinu, kad suprantu ir prisiimu bet kokią riziką, susijusią su asmeniniu dalyvavimu susirinkimuose. Taip pat patvirtinu, kad man nepasireiškia COVID-19 simptomai ir jei man buvo atliktas COVID-19 tyrimas užsikrėtimo virusu testas nebuvo teigiamas. Be to, nesu priskirtinas COVID-19 didelės rizikos grupei, kuriai kyla didesnis pavojus užsikrėsti ir patirti komplikacijų. Jeigu bet kuriuo metu man pasireikštų COVID-19 simptomai, nedelsdamas pranešiu vizituojamo skyriaus prezidentui ir skyriaus direktoriui-konsultantui, kad skyrius galėtų užtikrinti galimų Jūsų kontaktavimo atvejų su kitais asmenimis atsekamumą, kai to gali būti pareikalauta. Nebedalyvausiu asmeniškai BNIsusirinkimuose bent 14 dienų nuo saviizoliacijos pradžios. Kad galėčiau asmeniškai dalyvauti susirinkimuose, aš laikysiuosi ir nepažeisiu jokių skyriaus vadovybės nurodymų, įskaitant nurodymą, bet juo neapsiribojant, dėvėti veido apsauginę priemonę ir laikytis saugaus atstumo (bent 2 m) nuo kitų susitikimo dalyvių (skyriaus narių ir svečių). Aš taip pat patvirtinu, kad tai mano atsakomybė laikytis visų fiziniams asmenims skirtų vyriausybės, valstybės arba vietinių nutarimų, patarimų, perspėjimų bei susipažinti su bet kokia kita informacija, susijusia su COVID-19; laikydamasis minėtų nurodymų prisiimu bet kokią (visą) riziką, kurią galima patirti laikantis tų nurodymų ir nutarimų.

Išlyga, teisės reikšti pretenzijas atsisakymas ir atsakomybės dėl sužeidimų (žalos) reikalavimo atsisakymas

Atsižvelgdamas į tai, kad duotas leidimas asmeniškai dalyvauti BNI skyrių susirinkimuose, pasirašydamas šį patvirtinimą aš visam laikui atsisakau teisės pareikšti ieškinį BNI skyriui, „BNI Global, LLC“ ir padaliniams, įskaitant jų esamus ir buvusius pareigūnus, darbuotojus, narius, direktorius, agentus, tarnautojus, atstovus, pagrindines bei nepagrindines įmones, franšizės gavėjus, teisių perėmėjus ir paskyrėjus (BNI), dėl grėsmės užsikrėsti, užsikrėtimo šia infekcija ir (arba) tolesnio COVID-19 platinimo man dalyvaujant BNI skyrių susirinkimuose. Aš suprantu, kad šis teisės reikšti bet kokias pretenzijas atsisakymas reiškia, jog neturėsiu teisės pateikti jokių ieškinių, įskaitant dėl asmens sužalojimų, mirties, ligos arba turtinių ir kitų nuostolių, įskaitant, bet neapsiribojant, ieškinius dėl neatsargaus elgesio, taip pat bet kokius ieškinius dėl žalos, žinomos arba nežinomos, numatytos arba nenumatytos.

Ši išlyga, teisės reikšti pretenzijas atsisakymas ir atsakomybės dėl man padarytų sužeidimų (žalos) reikalavimo atsisakymas įpareigoja ir kitus mano šeimos narius, įpėdinius, teisių perėmėjus ir paskyrėjus. Aš suprantu ir sutinku, kad ši išlyga, teisės reikšti pretenzijas atsisakymas ir atsakomybės dėl man padarytų sužeidimų (žalos) reikalavimo atsisakymas reiškia atleidimą nuo atsakomybės, ir atvykdamas į BNI susitikimą laisva valia su juo sutinku.